เกษตรจังหวัดติดตามช่วยเหลือเกษตรกรหนอนกระทู้ระบาดข้าวโพด

แชร์ข่าวพะเยา

    เกษตรจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช เข้าให้การช่วยเหลือและแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ให้กำจัดหนอนกระทู้ที่ระบาดกัดกินข้าวโพดจนได้รับความเสียหายแนะเกษตรกรให้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่ในช่วงที่ต้นข้าวโพดมีอายุที่ไม่ถึง 1 เดือน เนื่องจากหนอนกระทู้ดังกล่าวจะเข้ากัดกินต้นอ่อนในช่วงนี้ในส่วนของการจัดการหนอนกระทู้ในช่วงนี้ซึ่งต้องใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม

    นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการสำรวจแปลงข้าวโพดของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากหนอนกระทู้ระบาดอย่างหนัก ในพื้นที่ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งหนอนกระทู้ดังกล่าวได้มีการระบาดกัดกินต้นข้าวโพด เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะต้นข้าวโพดอ่อนที่มีอายุไม่ถึง1 เดือน หนอนกระทู้ดังกล่าวจะมีการระบาดกัดกินยอดอ่อนเป็นอย่างมาก จึงแนะนำให้เกษตรกรให้มีการเฝ้าระวังในช่วงนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้รวมแล้วกว่า 300 ไร่

โดยนายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ระบุว่า สำหรับในพื้นที่ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยานั้นถือว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดพะเยา โดยมีพื้นที่ปลูกรวมแล้วกว่า 3000 ไร่ ซึ่งขณะนี้เริ่มมีการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ ซึ่งแปลงที่เราพบอยู่ตรงนี้คือแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ที่มีพื้นที่ประมาณ 90 ไร่ ที่กระทบเนื่องจากว่าเป็นข้าวโพดที่มีอายุน้อยประมาณ 25 ถึง 30 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่หนอนกระทู้สามารถระบาดได้อย่างรุนแรง หนอนที่เราพบคือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งเคยเกิดการแพร่ระบาดขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อน เราก็ให้มีการเฝ้าระวังซึ่งหนอนชนิดนี้ โดยเฉพาะในช่วงข้าวโพดที่ต้นอ่อนจะมีการแพร่ระบาดและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง วิธีการเดียวที่จะต้องป้องกันในขณะนี้คือการใช้สารเคมี เพราะหนอนชนิดนี้หากเป็นตัวแก่ก็จะเป็นผีเสื้อ และบินไปใข่ในพื้นที่อื่น ดังนั้นทางเราจึงได้แนะนำให้เกษตรกรให้ใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสมในการฉีดพ่น ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นสำหรับพื้นที่ ส่วนโซนอื่นนั้นก็เริ่มมีการแพร่ระบาดกระจายไป ซึ่งทางเกษตรจังหวัด จะได้มีการเชิญมาเพื่อให้มีการเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดดังนั้นจึงอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดในจังหวัดพะเยาทุกพื้นที่ ให้ระวังหนอนชนิดนี้ไว้ด้วย โดยให้เร่งสำรวจและตรวจดูต้นข้าวโพด ว่ามีร่องรอยหรือการแพร่ระบาดไหมหากมีการแพร่ระบาดให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อใช้สารเคมีที่ถูกต้องต่อไป ในแนวทางของการช่วยเหลือของเราปัจจุบันทางราชการเราจะมีการส่งเสริมในเรื่องของการให้รวมกลุ่มเพื่อที่จะดำเนินการร่วมกันในรูปของศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ซึ่งจะเชิญพี่น้องเกษตรกรมาให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันดังกล่าว

    สัมภาษณ์… นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา