อดีตหนุ่มวิศวกรเลี้ยงจิ้งหรีดแปรรูปหลากหลายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

    หนุ่มวัย 43 ปี อดีตวิศวกรหนุ่ม ในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ออกงานประจำผันตนเองมาเลี้ยงจิ้งหรีดจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันนำมาแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลเป็นวิสาหกิจชุมชน และเทคโนโลยีชีวภาพ MSME Provincial Champion Awards ในการประกวดรางวัล MSME Provincial Champion Awards 2023 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

    ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยจิ้งหรีดอบกรอบ หลากหลายรสชาติ จิ้งหรีดผง100 เปอร์เซนต์ จิ้งหรีดผงชงรสโกโก้  ผงโรยข้าวจิ้งหรีด จิ้งหรีดผงอัดเม็ด รวมทั้งไข่จิ้งหรีดเพื่อการขยายพันธุ์ เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปส่วนหนึ่ง ที่นายชววิศ ไชยวุฒิ หนุ่มวัย 43 ปี อดีตหนุ่มวิศวกรที่ทำงานประจำ ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้ทำขึ้นหลังจากที่เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ทำงานประจำได้มีการเลี้ยงจิ้งหรีดลักษณะที่เป็นแบบพื้นบ้านที่เลี้ยงกัน จำหน่ายโดยทั่วไป แต่ต่อมาบอกว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดลักษณะดังกล่าวนั้นคาดว่าการตลาดจะไม่เติบโต จึงหันมาแปรรูปจิ้งหรีดดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจำหน่ายจนสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

    โดยนายชวัลวิศ เล่าว่า ตนเองเริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดมาเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่ละเริ่มต้นนั้นจะเลี้ยงแบบเป็นคอก ลักษณะเลี้ยงแบบทั่วๆไปจำหน่ายเฉพาะตัวจิ้งหรีด แต่ต่อมาจึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อขยายการเลี้ยงแต่ก็มีปัญหาในเรื่องตลาดเนื่องจากกลุ่มที่มีชาวบ้านเลี้ยง ก็จะเลี้ยงแบบสะเปะสะปะจึงไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้ดีเท่าที่ควร จึงหันมาทำการแปรรูปเมื่อประมาณปีกว่าที่ผ่านมาและตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนรวิศฟาร์มจิ้งหรีดพะเยา และมีการปรับการเลี้ยงจากการใช้พื้นที่มากๆเป็นการเลี้ยงแบบใส่ถังพลาสติก ลักษณะคล้ายคอนโด จากนั้นก็จะนำจิ้งหรีดที่เลี้ยงมาทำการแปรรูปทั้ง จิ้งหรีดอบกรอบหลากหลายรสชาติ จิ้งหรีดผง100 เปอร์เซนต์ จิ้งหรีดผงชงรสโกโก้ ผงโรยข้าวจิ้งหรีด จิ้งหรีดผงอัดเม็ด และอื่นๆ รวมทั้งไข่จิ้งหรีดเพื่อการขยายพันธุ์ ออกจำหน่ายทั้งระบบออนไลน์และอ๊อฟ LINE ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดได้รับรางวัลเป็นวิสาหกิจชุมชน และเทคโนโลยีชีวภาพ MSME Provincial Champion Awards ในการประกวดรางวัล MSME Provincial Champion Awards 2023 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

    สัมภาษณ์… นายชวัลวิศ ไชยวุฒิ อายุ 43 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวิศฟาร์มจิ้งหรีดพะเยาเลขที่ 199 หมู่ 12 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 065-6412566


แชร์ข่าวพะเยา