แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing)

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24  สิงหาคม 2566 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ทศวรรษที่ 2 ยกระดับศักยภาพบริการสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ” โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ยกระดับศักยภาพบริการสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ”  ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2566


แชร์ข่าวพะเยา