ขอแสดงความยินดี นายแพทย์ทศพร ยอดเมือง

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ขอแสดงความยินดี “นายแพทย์ทศพร ยอดเมือง”รับโล่ รางวัลผลงานวิชาการประเภทนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น(poster presentation) อันดับ 1 ในสาขาตา

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ทศพร ยอดเมือง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพะเยา เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 1  เข้ารับมอบโล่ รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น (poster presentation) อันดับ 1 ในสาขาตา “ต้อหิน : จากบอดอย่างถาวรสู่บอดที่ป้องกันได้ (Glaucoma : From Irreversible blindness to preventable blindness) จาก ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ทศวรรษที่ 2 ยกระดับศักยภาพบริการสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ” โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ยกระดับศักยภาพบริการสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ” ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2566


แชร์ข่าวพะเยา