ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

วันที่ 25 สิงหาคม 2566  เวลา 09:30 น. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด คณะกรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

นำโดย นายนิเวศย์ ตันตาปกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง การถ่ายโอนสมาชิก งานสมาคมฌาปนกิจฯและประกันชีวิตกลุ่ม รวมถึงสวัสดิการสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลและนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

               

       


แชร์ข่าวพะเยา