มอบเงินสมทบโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 14

แชร์ข่าวพะเยา

นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการที่สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ประธานชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดพะเยาพร้อมสมาชิกได้มอบเงินสมทบโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านไรอ้อย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ขอบคุณครับ


แชร์ข่าวพะเยา