รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สั่งตัดลดต้นทุนการผลิต

แชร์ข่าวพะเยา

    กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิตปุ๋ย ทั้งปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ตัดผสม นอกจากนั้นยังได้มีการวิเคราะห์ดิน ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตร ล่าสุดได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศในการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น และยังลดต้นทุนการผลิต 30 ถึง 40%

    กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาต่างๆร่วมกัน ทำการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ รวมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ตัดผสม เพื่อนำออกจำหน่ายให้กับสมาชิกในพื้นที่ รวมทั้งเกษตรกรทั่วไป หลังกลุ่มดังกล่าวได้มีการรวมตัวกันขึ้นเมื่อปี 2562 ในนามศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านใหม่ โดยร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนในการผลิตพืชผลทางด้านการเกษตร ในเรื่องของข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ตลอดจนพืชอืน ที่มีต้นสูงทุนสูงจากการใช้ปุ๋ยเคมีทางสำนักงาน เกษตรอำเภอเมือง จึงได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ดินและได้รวบรวมตัวอย่างดินของเกษตรกรเพื่อการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม จึงได้ มีการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยเพื่อให้เหมาะสมกับดิน จนประสบผลสำเร็จและลดต้นทุนการผลิต ได้ถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์ และยังสามารถได้รับรางวัลในการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

    โดยนายประสาน เชื้อดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านใหม่ ระบุว่ากิจกรรมของกลุ่มก็จะมีการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์สั่งตัด ซึ่งจะรับสั่งทำตามออเดอร์ ส่วนปุ๋ยหมัก นั้นก็จะทำไปเปลี่ยนรอบรอบบางครั้งก็ครั้งละ 250 กิโลกรัม 500 กิโลกรัมโดย โดยในห้วง 15 วันก็จะมีการพลิกครั้งหนึ่ง พอครบ 2 เดือนก็สามารถเป็นปุ๋ยไว้ใช้ได้ โดยจะนำออกจำหน่ายซึ่งการทำปุ๋ยหมักดังกล่าวนั้นเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและการใช้ปุ๋ยนอกจากนั้นสามารถลดปุ๋ยเคมี ที่มีราคาแพง ซึ่งได้ผลตอบรับโดยปุ๋ยที่สมาชิกสามารถนำไปใช้โดยผลตอบรับดีมากเนื่องจากใส่พืชผักหรือต้นไม้ต่างๆได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งในการทำปุ๋ยหมักนั้นจะใช้มูลโคล้วนๆไม่มีส่วนผสมของการใส่ฟางใบไม้ส่วนอื่นแต่อย่างใด แต่จะมีส่วนผสมของกากน้ำตาล ปุ๋ยยูเรีย และไดโนไมท์ ใส่เพื่อเป็นส่วนผสมซึ่งในการผลิตนั้น จากที่เรามีวัตถุดิบประมาณ 250 กิโลก็จะได้เป็นปุ๋ยประมาณ 190 กิโลกรัม จำหน่ายในราคากระสอบละ 30 กิโลกรัม ในราคาของสมาชิก 90 บาท ในส่วนของทั่วไปก็จะจำหน่ายที่กระสอบละ 100 บาท ซึ่งผลตอบรับที่ชาวบ้านนำไปใช้นั้นได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทำให้พืชผลการผลิตสวยงามและได้ผลผลิตมากล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตและได้รับรางวัลชมเชยในระดับประเทศ

    สัมภาษณ์… นายประสาน เชื้อดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 087-1739241

     ขณะที่นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ระบุว่า สำหรับจุดนี้เราเรียกว่าศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เป็นนโยบายส่วนหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ต้องการให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยการใช้ปุ๋ยที่สามารถสั่งตัดเองได้โดยกิจกรรมหลักหลักภายในศูนย์ ดินปุ๋ยชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วยการตรวจวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก เนื่องจากเกษตรกรเราในเวลาที่ซื้อปุ๋ยก็จะซื้อปุ๋ยที่เป็นสูตรรวม โดยไม่ได้วิเคราะห์ดินของเราว่าเป็นกรดเป็นด่าง หรือมีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับพืชที่เราจะปลูกหรือไม่อย่างไร ดังนั้นทางเกษตรกรควรที่จะตรวจวิเคราะห์ดินก่อน ก็จะทราบว่าดินตรงนี้ขาดธาตุอาหารอะไร ที่จะเหมาะสมที่จะปลูกพืชหลังจากนั้นเอาค่าที่ได้เอามาดำเนินการผสมปุ๋ยใช้เองซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยต่างๆซึ่งจะได้ค่าต่างๆที่เราปรุงเอง โดยเรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการซื้อปุ๋ยที่มีราคาแพงและไม่ตรงกับความต้องการของพืช และกิจกรรมที่ดำเนินการอีกอย่างคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตรเพื่อปรับปรุงบำรุงดินช่วยให้ดินดีปุ๋ยเคมีก็จะลดลง ซึ่งกลุ่มดังกล่าวนั้นก็ดำเนินการตามที่ทางเราได้มีการแนะนำในการผลิตปุ๋ยใช้เอง ซึ่งในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตใช้เองนั้นก็จะใช้มูลโคในชุมชนมาทำการหมักและย่อยสลายด้วย พด.2 แล้วก็เติมสารที่จำเป็นเช่นไดโนไมท์ เพื่อให้ดิน เหมาะสม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ศูนย์แห่งนี้คือการเพาะแหนแดง เพื่อใช้ในนาข้าวเพื่อลดการใช้ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี ทำให้เกษตรกรลดปุ๋ยยูเรียได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะขยายไปสู่ทุกครัวเรือน ล่าสุดทางกลุ่มได้มีการเข้าประกวดในระดับจังหวัดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ก็ได้เป็นตัวแทนระดับเขตและชนะเลิศในระดับเขต และในระดับประเทศก็ได้รับรางวัลชมเชยมา ซึ่งถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจของกลุ่มที่จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

    สัมภาษณ์… นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา