รับบริจาคโลหิต

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา