รับบริจาคโลหิต

คณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา