เฝ้าระวังติดตามโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาดหนัก

แชร์ข่าวพะเยา

    เกษตรจังหวัดพะเยา นำเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจแปลงปลูกมันสำปะหลัง เกรงโรคระบาดใบด่างมันสำปะหลังที่แพร่ระบาดในขณะนี้ ซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับผลผลิต เบื้องต้นยังไม่พบอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ แต่พบการทำลายของไรแดง เพลี้ยแป้ง และโรครากเน่า แนะนำการดูแลป้องกันแก่เกษตรกร พร้อมแนะนำเกษตรกรไม่นำท่อนพันธุ์จากจังหวัดที่มีการระบาดของโรคมาปลูก

    นายนฤมิต สมัคร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่อารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการตรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 5ตำบลบ้านปิน และหมู่ที่  5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคใบด่างของมันสำปะหลัง ที่ขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่กว่า 57 จังหวัด ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายและไม่ได้รับผลผลิตจากการปลูกมันสำปะหลังดังกล่าวเลย ซึ่งจากการเข้าสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่ายังคงไม่มีโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาด ซึ่งพบแต่เพียงการทำลายของไรแดง เพลี้ยแป้ง และโรครากเน่า แนะนำการดูแลป้องกันแก่เกษตรกร พร้อมแนะนำเกษตรกรไม่นำท่อนพันธุ์จากจังหวัดที่มีการระบาดของโรคมาปลูก

โดยนายวันชัย วงศ์สนั่น เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ ระบุว่า โรคที่ระบาดในขณะนี้เป็นโรคไรแดงที่มีการแพร่ระบาดมาเมื่อ 2 ปีก่อนหน้านี้ เนื่องจากเกิดสภาพแห้งแล้งโดยใบจะยุบไปและจะแทงยอดใหม่ หากโดนฝนหรือได้น้ำ ซึ่งยังคงที่จะได้ผลผลิตอยู่ แต่ก็ลดลง แต่ก็ต้องรอระยะเวลาประมาณ 2 ปี ถึงจะสามารถขุดหัวมันสำปะหลังออกมาได้ ซึ่งหัวมันสำปะหลังนั้นจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นัก ซึ่งหากขุดปีต่อปีก็จะไม่มีหัว ซึ่งหากมันสำปะหลังที่มีสภาพที่ไม่ถูกโรครบกวนก็จะสามารถขุดได้ปีต่อปี

    สัมภาษณ์… นายวันชัย วงศ์สนั่น อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 220 หมู่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

    ขณะที่นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ระบุว่า วันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับเกษตรอำเภอแทบทุกอำเภอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งกำลังระบาดและสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรในหลายจังหวัด ในส่วนของจังหวัดพะเยา เราเองก็เป็นห่วงถึงแม้จะมีพื้นที่ปลูกอยู่เพียง 12,000 ไร่ ก็มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการระบาดและไม่ให้พบการระบาด ซึ่งจากการที่เราให้เกษตรอำเภอเข้าสำรวจในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ได้นำทีมเข้าสำรวจในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ในพื้นที่ตำบลบ้านปินและตำบลหนองหล่ม ยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวแต่มีการระบาดของไรแดงทำลายใบอยู่บางส่วน ซึ่งเกษตรกรก็ทราบดีและดูแลเข้าใจกับการระบาดของโรคดังกล่าวได้ ซึ่งในที่แห่งนี้จะใช้วิธีการเก็บท่อนพันธุ์ที่เก็บกันเองในพื้นที่ มาทำการปลูกซึ่งเราได้มีการสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรห้ามนำท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีการแพร่ระบาด เข้ามาปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยา ถ้าหากใครลักลอบนำเข้ามาก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้นจึงได้แจ้งให้กับเกษตร แต่ละอำเภอ ออกประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกร เนื่องจากช่วงนี้ราคามันสำปะหลังมีราคาดี อาจจะมีการลักลอบเอาท่อนพันธุ์จากพื้นที่อื่นมาปลูก ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรซึ่งอาการของโรคใบด่างในมันสำปะหลังจะทำให้ใบหงิกงอจะไม่ลงหัว และจะทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ซึ่งการแก้ไขก็คือต้องไถทิ้งทำลายต้นพันธ์ทั้งหมด ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดมีการขยายในพื้นที่ซึ่งจะสร้างความเสียหายโดยรวม ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดผลผลิตจะไม่ได้รับเลย

    สัมภาษณ์ นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา