NT พะเยา เข้ารับมอบโล่

แชร์ข่าวพะเยา

    NT พะเยา เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 25662566 จาก สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี

 ขอแสดงความยินดี กับ ศูนย์บริการลูกค้าพะเยา  1 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพะเยา บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติจำกัด (มหาชน )  หรือNT  ที่ได้รับการประเมิน มาตรฐนการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566  โดย ??  นายพรรษา  ขันคำหมุด  ผู้จัดการศูนย์บริการ พะเยา  บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด ( มหาชน ) เป็นตัวแทน NT พะเยา  เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566 จาก สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566


แชร์ข่าวพะเยา