รวมกลุ่มทำปั้นขลิบไส้ปูนาและคุกกี้ปูนาดังไกลถึงดูไบ

แชร์ข่าวพะเยา

    กลุ่มสตรีในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุกเหนือ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิตปั้นขลิบใส้ปูนาและคุกกี้ปูนา ออกจำหน่ายสร้างรายได้งาม ล่าสุดพัฒนาการตลาดไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยได้รับคัดเลือกทั้งปั้นขลิบใส้ปูนาและคุกกี้ปูนา ให้ส่งออกไปยังดูไบ

กลุ่มสตรีในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านมาสุกเหนือ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กำลังช่วยกันผลิตขนมปั้นขลิบไส้ปูนาและคุกกี้ปูนา ที่ปัจจุบันถือเป็นสินค้าโอทอปของพื้นที่ตำบลแม่สุก ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง นอกจากนั้นยังสามารถขยายตลาดเป็นวงกว้างขึ้น ซึ่งสามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี และบางครั้งไม่สามารถที่จะผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า เนื่องจากเป็นสินค้าที่แปลกและถือเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยา ที่ใช้ปูนาจากการเลี้ยงเองมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์จนสามารถประสบความสำเร็จ ล่าสุดยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าของจังหวัดที่สามารถส่งออกไปถึงดูไบ

    โดยคุณคุณณัฎฐ์ทาน พุ่มย้อย แกนนำกลุ่ม ระบุว่า เริ่มต้นตนเองนั้นได้มีการเลี้ยงปูนาน้ำใส เมื่อปี 2564 แต่ต่อมาจึงได้มีการคิดนำปูนามาทำการแปรรูป โดยจะมีสินค้า เริ่มต้นคือน้ำพริกตะไคร้ปูนากรอบ และมีขนมปั้นขลิบไส้ปูนา คุกกี้ปูนา พอทำมาเรื่อยๆก็ได้ไปจดวิสาหกิจชุมชน และเป็นโอท็อปของตำบล ซึ่งหลังจากที่ทำไปรู้สึกว่ายั่งยืนสามารถต่อยอดได้ก็เลยมาต่อยอดให้กับคนในชุมชน ซึ่งได้มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาจะเป็นกลุ่มสตรีบ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ 1 ซึ่งก็จะมีหลายๆหมู่บ้านเข้ามาร่วมด้วย และก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนมีคุกกี้หลายหลายสูตร จากเดิมเป็นคุกกี้เนย เราก็เปลี่ยนเป็นคุกกี้หน้าปูผัดผงกะหรี่ และมีพัฒนาเป็นหน้าธัญพืช ซึ่งขณะนี้ก็มีการโพสต์ขายทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งมีน้องๆในกลุ่มสตรีมาช่วยกันในเรื่องการตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้เป็นที่รู้จักของคนในกลุ่มมากขึ้น เราก็เลยมีการพัฒนาอย่างไม่หยุด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้ก็ได้มีการขยายตลาดไปสู่ประเทศดูไบ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับการคัดเลือกก็จะมีขนมปั้นขลิบไส้ปูนา และคุกกี้ปูนา สำหรับในเรื่องของการจำหน่ายนั้นก็จะจำหน่ายขนมปั้นขลิบไส้ปูนาจะขายที่กล่องละ 59 บาท สำหรับคุกกี้ปูนานั้นก็จะจำหน่ายที่กล่องละ 89 บาท

สัมภาษณ์… สัมภาษณ์…คุณณัฎฐ์ทาน พุ่มย้อย อายุ 46 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทร.093-230-7619


แชร์ข่าวพะเยา