รมว.เกษตรพบชาวบ้านพร้อมสานต่อพะเยาโมเดล

แชร์ข่าวพะเยา

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมสานต่อพะเยาโมเดลแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรอย่างบูรณาการรวมทั้งปรับปรุงผังเมืองพะเยาให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยในระดับประเทศนั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

    ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบปะชาวบ้าน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่บริเวณลานพ่อขุนงำเมือง หลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นย้ำว่า หลังจากที่รัฐบาลได้มีการแถลงนโยบาย จะสานต่อนโยบายเรื่องของพะเยาโมเดล ที่ได้มีการดำเนินการตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ รวมทั้งในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผังเมืองของจังหวัดพะเยา ที่จะต้องมีการทำเป็นระบบเพื่อให้การพัฒนาสามารถดำเนินการได้ ยังไม่ติดขัด และจะหาโอกาสเดินทางมาพบปะหารือกับส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา ในส่วนระดับประเทศนั้นสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรเนื่องจากที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนคนไทยรวมทั้งเกษตรกรได้รับผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้มีหนี้สินเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัญหาเรื่องของหนี้สินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ

    สัมภาษณ์… ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ เป็นการเดินทางมาเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยาและทันทีที่รัฐบาลแถลงนโยบายก็จะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดถึงความเป็นอยู่ โดยมีประชาชนและข้าราชการในพื้นที่ตลอดจนถึงผู้นำผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างคับคั่ง


แชร์ข่าวพะเยา