น้ำป่าไหลบ่าท่วมชุมชนแม่ต่ำสายใน

แชร์ข่าวพะเยา

    ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมา ยังคงส่งผลกระทบกับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา โดยบริเวณชุมชนแม่ต่ำสายใน เขตตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เกิดน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านนับ 50 หลังคาเรือน ขณะที่ปริมาณน้ำบริเวณตำบลบ้านต๊ำ ตำบลแม่นาเรือ และตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระดับน้ำเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

    ฝนที่ตกหนักในช่วงคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้เช้านี้น้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมชุมชนแม่ต่ำสายใน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาโดยน้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านมากกว่า 50 หลังคาเรือน ในระดับความสูง 20 เซนติเมตร รถที่สัญจรไปมาในบริเวณถนนสายแม่ต๋ำ-แม่นาเรือ ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง โดยมวลน้ำดังกล่าวได้รับมาจากพื้นที่ตำบลแม่กาและตำบลแม่นาเรือ ที่เกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมา และจะไหลลงสู่กว๊านพะเยา ซึ่งคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มระดับน้ำดังกล่าวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเที่ยงวันนี้ ขณะที่ปริมาณน้ำในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ และตำบลแม่กา ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาระดับน้ำเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว


แชร์ข่าวพะเยา