NT พะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ประจำปี 2566 จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

14 กันยายน 2566  ณ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

ชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดพะเยา  จัดงาน ”วันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี2566″จังหวัดพะเยา  ในรูปแบบ สภากาแฟ    โดยได้รับเกียรติ จาก นายเทวา  ปัญญาบุญ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 ที่ปรึกษาชมรมรัฐวิสาหกิจพะเยา  ร่วมงานครั้งนี้ด้วย   ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยโท ประจักษ์  กิติ  โทรคมนาคมจังหวัดพะเยา นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา   ผู้ช่วยโทรคมนาคมด้านบริการ และ นายธงชัย  พุทธวงศ์ ผู้ช่วยโทรคมนาคม ด้านเทคนิค พร้อมทีมงาน  ได้เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้มอบของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณราชการ และร่วมกันถวายปัจจัย บริจาค ค่าอาหารแด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนราชคฤห์วิทยา ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา