NT พะเยา  รับโล่รับรองมาตรฐานการให้บริการ

แชร์ข่าวพะเยา

NT พะเยา  รับโล่รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประเภท ต่อเนื่องประจำปี 2566  และ  โล่ประกาศเกียรติบัติหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25 กันยายน  2566  ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2566  โดยมี  ว่าที่ร้อยโทประจักษ์  กิติ  โทรคมนาคมจังหวัดพะเยา พร้อม นายพรรษา ขันคำหมุด  ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดพะเยา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)  เข้าร่วมประชุมฯ และรับมอบโล่รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประเภท ต่อเนื่องประจำปี 2566 และรับโล่ประกาศเกียรติบัติหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา 


แชร์ข่าวพะเยา