ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ถวายเป็นพระราชกุศลวัน นวมินทรามหาราช

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกล่องแลหมู่ที่ 6 ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งเปิดตลาดนัดชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินรามหาราช 13 ตุลาคม 2566 นอกจากนั้นจะได้พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยการปลูกมันมาลี่ในครัวเรือนเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะลิ้มลองรสชาติมัลเบอรี่พันธุ์ต่างประเทศได้ฟรี

นายจีระเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดพะเยา ได้เดินทางเข้าทำการเปิดตลาดนัดชุมชน รวมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นไม้ดอกไม้ประดับของชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 6ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรามหาราช 13 ตุลาคม 2566 นอกจากนั้นยังได้พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจะพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านที่มีดอกไม้ที่สวยงาม นอกจากนั้นจะได้ นำมัลเบอรี่ พันธ์ต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่สำคัญของตำบล นำมาปลูกในครัวเรือนตลอดจนถึงหน้าบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว สามารถที่จะลิ้มลองรสชาติมัลเบอร์รี่ ได้ฟรี

    โดยนายสุชาติ สุวรรณกาศ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของหมู่บ้าน ระบุว่า ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของหมู่บ้านและมีประสบการณ์ที่เคยรับราชการมาหลายที่แทบจะทั่วประเทศ ก็เลยอยากจะพัฒนาบ้านใหม่กองแล แห่งนี้ให้เป็นหมู่บ้านของการท่องเที่ยว และจะให้เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยา โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกมัลเบอรี่ หรือม่อน พันธ์ต่างประเทศโดยเป้าหมายจะทำให้เป็นมัลเบอร์รี่แลนด์ โดยนักท่องเที่ยวทั้งหมด ที่มาพอเข้าหมู่บ้านจะให้มีต้นไม้และดอกไม้สวยงามตลอดทาง และขณะเดียวกันก็อยากจะให้หมู่บ้านได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวดังกล่าว นอกจากจะส่งเสริมในเรื่องของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับแล้วเราก็ยังมีตลาดชุมชนให้ชาวบ้านได้นำสินค้า ทุกอย่างที่ชาวบ้านผลิตรวมทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัย นำมาจำหน่ายให้กับผู้ที่เดินทางผ่านไปมานอกจากนั้นก็จะมีการส่งเสริมให้หมู่บ้านทำการปลูกมันเบอร์รี่หรือหม่อน สายพันธุ์ต่างประเทศภายในบริเวณบ้านและหน้าบ้าน โดยจะต้องมีการปลูกแบบปลอดภัยซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังหมู่บ้านสามารถที่จะหยิบหรือเด็ดกินได้ฟรี

    สัมภาษณ์… นายสุชาติ สุวรรณกาศ ที่ปรึกษาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่กองแล ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

     ขณะที่นายสายยนต์ มหายศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านใหม่กองแล ระบุว่า สำหรับในหมู่บ้านได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดตั้งกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวอินทรีย์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนมีรายได้และมีสุขภาพที่ดี และนอกจากนั้นในพื้นที่หมู่บ้าน ยังได้มีการส่งเสริมผลผลิตแปรรูปของมันเบอร์รี่โดยการแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด

และขณะนี้ได้ตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน และพืชผักอย่างอื่นก็มีการปลูก เช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งพัฒนาเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ และปลูกผักอินทรีย์ในลักษณะพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นอกจากนั้นในเรื่องของการตลาดได้มีการเปิดตลาดชุมชนขึ้น เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้นำสินค้าที่ตนเองผลิตออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

    สัมภาษณ์… นายสายยนต์ มหายศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านใหม่กองแล ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร 094-9300904


แชร์ข่าวพะเยา