ศึกษาดูงาน

แชร์ข่าวพะเยา

ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมอาคารเพชรสะพานบุญ ณ ห้องประชุมเพชราภา ชั้น 3 อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี

ในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)  นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และ ฝ่ายจัดการ สสธท. / กสธท. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด นำโดย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการ และเป็นอุปนายก คนที่ 2 สสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และ ฝ่ายจัดการ จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมอาคารเพชรสะพานบุญ ณ ห้องประชุมเพชราภา ชั้น 3 อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี

            ในการนี้ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของ สสธท. / กสธท. พร้อมทั้งได้ชี้แจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (ที่คาดว่าจะมีสมาชิกเสียชีวิต) และเงินบำรุงรายปี รวมถึง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ไม่เพียงพอสำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2567 และเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ ประจำปี 2567 ให้กับศูนย์ประสานงานฯ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  

          อีกทั้ง ยังได้แจ้งให้ศูนย์ประสานงานฯ เชิญชวนสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่มีคุณสมบัติให้มาสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 ล้านที่ 3 และล้านที่ 4 โดยหากเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท นับว่าเป็นการสร้างสวัสดิการและความมั่นคงให้กับครอบครัวผู้อยู่ข้างหลังยามเมื่อเราจากไป ลูกหลานจะได้มีกำลังทรัพย์ในการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรษผู้วายชนม์ ตามประเพณีบุญสารทเดือนสิบไทยที่สืบทอดกันมา ซึ่งแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกและพิธีกรรมที่แตกต่างกันไป โดยภาคกลาง เรียกว่า “วันสารทไทย” 

ภาคเหนือ เรียกว่า “ทานสลากภัต” หรือ “ตานก๋วยสลาก” ภาคใต้ เรียกว่า “งานบุญเดือนสิบ” หรือ “ประเพณีชิงเปรต” และภาคอีสาน เรียกว่า “ทำบุญข้าวสาก”         ถือได้ว่า “เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่าและ


แชร์ข่าวพะเยา