รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

แชร์ข่าวพะเยา

    อธิการบดี ม.พะเยา เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 จากประธานในพิธี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 65 ปี โดยประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ได้กล่าวนำความเป็นมาของรางวัล แนะนำประวัติโดยย่อและอ่านคำประกาศเกียรติคุณของผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


แชร์ข่าวพะเยา