ชมความสวยงามของ บัวกระด้ง สวนสมเด็จย่าฯ

แชร์ข่าวพะเยา

    ชมความสวยงามของ บัวกระด้ง ที่ปลูกไว้บริเวณสวนสาธารณะ สวนสมเด็จย่า 90 บริเวณริมกว๊านพะเยา โดยขณะนี้ใบบัวดังกล่าวนั้น ได้มีการเบ่งบานเต็มที่สวยงาม บริเวณกลางสระน้ำเนื้อที่กว่า 2 งาน ซึ่งเริ่มมีคนทยอยเดินทาง เข้าชมความงามของบัวดังกล่าวแล้ว

    บัวกระด้ง จำนวนมากที่กำลังเบ่งบานอย่างเต็มที่ ภายในพื้นที่ประมาณ 2 งาน ในเขต สวนสาธารณะ สวนสมเด็จย่าริมกว๊านพะเยา ถือเป็นภาพที่เริ่มเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน บริเวณสวนสมเด็จย่าริมกว๊านพะเยา กันเป็นอย่างมาก หลังทางเทศบาลเมืองพะเยา ได้นำบัวกระด้งดังกล่าว มาทำการปลูกไว้ ซึ่งขณะนี้ใบเริ่มบานสะพรั่ง เต็มท้องน้ำ ที่มีลักษณะคล้ายกระด้ง เรียงกันอย่างสวยงาม ซึ่งถือเป็นสถานที่ ปลูกบัวกระด้ง แห่งแรกของจังหวัดพะเยา ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม และใกล้สถานที่ท่องเที่ยว ทั้งกว๊านพะเยาและ

     อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวกัน เป็นจำนวนมากในช่วงนี้


แชร์ข่าวพะเยา