คืบหน้าโรคโคกระบือพบตายเพิ่มอีกร่วม 15 ตัว

แชร์ข่าวพะเยา

      สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ด่านกักกันสัตว์จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่ ที่พบการแพร่ระบาดของโรคโค กระบือ หลังพบว่ายังคงมีโคและกระบือตายเพิ่มอีกรวมแล้วกว่า 15 ตัว โดยจากการพบการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ ได้มีโคกระบือตายไปแล้วรวมทั้งสิ้น 33 ตัว

      เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอเมืองพะเยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลจำป่าหวาย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ด่านกักกันสัตว์จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย และส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ที่กระบือป่วยตายในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันนี้ กระบือของนายมี เขื่อนคำป้อ ชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ ซึ่งมีจำนวน 63 ตัว และพบว่าตายเพิ่มจากวานที่ผ่านมารวมเป็น 31 ตัว คงเหลือ 32 ตัว โดยได้ดำเนินการฉีดยารักษาโรคและทำบันทึกการสั่งกักสัตว์ 

    หลังจากนั้นต่อมา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านคอกใกล้เคียง 2 ราย ว่ามีวัวตายเพิ่มอีกรายละ 1 ตัว รวมเป็น 2 ตัว จึงได้ทำการตรวจสอบและผ่าพิสูจน์เพื่อนำส่งแลปต่อไป และได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับวัวในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนั้นในช่วงเย็นที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนรถแม็คโครจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทำการขุดฝังกลบซากสัตว์ที่ได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรค ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง จึงขอให้เกษตรกร  ที่เลี้ยงโค กระบือ เฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงของตนเอง  ไม่เลี้ยงรวมฝูงกับรายอื่น งดรับซื้อโค กระบือจากต่างถิ่นหรือในพื้นที่ในช่วงนี้ ไม่เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นโรค  ฉีดวัคซินป้องกันโรคคอบวม อายุ 4 เดือนขึ้นไปเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เมื่อพบสัตว์ที่มีอาการ ให้เกษตรกรแยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงทันที  และติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ สัตว์ที่ตายไม่ควรนำไปบริโภค  ให้ทำการฝังหรือเผาเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไม่ควรปล่อยสัตว์ป่วยลงทุ่ง หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ไปที่อื่น


แชร์ข่าวพะเยา