ปศุสัตว์แจงสาเหตุควายตายเป็นโรคคอบวม

แชร์ข่าวพะเยา

    ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาแจงสาเหตุที่ควายจำนวนมากในพื้นที่หมู่ที่10 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตายเกิดจากสาเหตุโรคคอบวม หลังมีการพาพิสูจน์และตรวจที่ห้อง lab ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง แนะเกษตรกรอย่าวิตกกังวลจนเกินไป เนื่องจากโรคระบาดดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ และไม่มีการแพร่ระบาดสู่คน มีวิธีการป้องกันด้วยการให้วัคซีนและการเลี้ยงให้มีสุขาภิบาลที่ดีก็จะไม่เกิดโรคดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ปศุสัตว์สามารถที่จะควบคุมโรคดังกล่าวไม่ให้แพร่กระจายได้แล้ว โดยในวันนี้พบควายที่ป่วย 3 ตัวของเมื่อวานที่ผ่านมาได้ตายลงทั้ง 3ตัว ในส่วนของการพบควายที่ป่วยใหม่นั้น ในวันนี้ไม่พบแล้วและได้ดำเนินมาตรการการป้องกันตามหลักของปศุสัตว์อย่างครบถ้วน คาดว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดขึ้นมาอีก

    โดยนายสัตวแพทย์ ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ระบุว่า ขณะนี้ได้รับการประสาน และแจ้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ ภาคเหนือตอนบน ระบุว่า การตายของควายจำนวนมากนั้นเกิดจากสาเหตุโรคคอบวม เมื่อเรารับทราบตรงนี้แล้วในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประกาศพื้นที่โรคระบาดชั่วคราว ซึ่งจะมีระยะเวลา 30 วันโดยจะห้ามมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่ ส่วนในการควบคุมโรคนั้นเราก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันในรัศมีที่เรากำหนด ซึ่งตรงนี้เราได้ทำล่วงหน้าไปแล้ว น่าจะครอบคลุมและยังขยายไปยังพื้นที่ที่นำซากสัตว์ไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคระบาดออกไป ซึ่งอยากฝากพี่น้องเกษตรกรไม่ควรตกใจเพราะว่าโรคดังกล่าวสามารถควบคุมได้ ไม่ติดไปยังคน ซึ่งหากเกิดสัตว์ป่วยให้รีบแจ้ง ปศุสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียง สำคัญคือโรคนี้หากรู้โรคเร็วก็จะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ ความสูญเสียก็จะน้อย กับกรณีดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการแจ้งตั้งแต่ต้น จึงทำให้ควายล้มป่วยเป็นจำนวนมากและตายลงไป โดยปกติแล้วโรคดังกล่าวนั้นจะมีอยู่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้นของสัตว์อยู่แล้ว ถ้าร่างกายสัตว์หรือปัจจัยโน้มนำอย่างอื่น เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ไม่มีที่ให้หลบฝนหลบแดด พื้นที่อยู่ไม่เหมาะสม ก็ทำให้สัตว์มีความเครียดเชื้อนี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นและกระจายในฟาร์มนั้นนั้นๆโดยระยะฟักตัวของโรคก็จะอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ 1- 5 วัน และรายดังกล่าวนั้นไม่มีการแจ้งให้กับทางปศุสัตว์ทราบตั้งแต่เริ่มต้น จึงทำให้การควบคุมโรคไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งที่ผ่านพบว่ามีการตายรวมแล้ว 31 ตัว และมีป่วยอยู่ 3 ตัว ซึ่งวันนี้ก็ได้ตายทั้งหมด 3 ตัว รวมแล้ว 34 ตัว สำหรับฟาร์มของลุงมี ในส่วนของวัวที่ตายอีก 2 ตัวนั้นไม่พบอาการของโรคลักษณะดังกล่าว ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการโดนสารพิษโดยเฉพาะพบว่ามีการกินถังบรรจุยางพาราซึ่งกระบวนการในการทำยางพารานั้นก็จะมีการหยอดน้ำกรดอยู่แล้ว จึงคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการตายของวัว สำหรับในส่วนของโรคคอบวมนั้นที่มีการแพร่ระบาด เราก็สามารถที่จะควบคุมได้แล้วเพราะว่าจนถึงขณะนี้ไม่พบว่ามีสัตว์ป่วยเพิ่ม

   สัมภาษณ์… นายสัตวแพทย์ ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา