ตักบาตรเทโวโรหะนะวันออกพรรษา

แชร์ข่าวพะเยา

    วัดดงพระเจ้า เทศบาลตำบลแม่กา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหะนะ ช่วงวันออกพรรษา และถวายเป็นอุทิศพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่บริเวณวัดดงพระเจ้า ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม

     ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นิสิตนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวนมาก  ต่างร่วมกันทำบุญตักบาตร บริเวณบันไดนาคทางขึ้นวัดดงพระเจ้า (วัดพระเจ้านอน) ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นกิจกรรมการตักบาตรเทโวโรหะนะ ที่ทางวัดดงพระเจ้า  เทศบาลตำบลแม่กา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาในปีนี้ โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มี ร่วมบิณฑบาตร ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีขบวนกังสดาล เหล่าเทพบุตรและเทพธิดา นำพระสงฆ์เข้ารับการตักบาตร ตามประเพณีการตักบาตรเทโวโรหะนะที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณ   นอกจากจะเป็นการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาแล้ว ในปีนี้ยังได้จัดให้มีการทำบุญเพื่อเป็นการถวายอุทิศเป็นเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 9


แชร์ข่าวพะเยา