เทศบาลตำบลแม่ปืมขอเชิญชวนร่วมประเพณี ลอยกระทง

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลแม่ปืมขอเชิญชวนร่วมประเพณี ลอยกระทง ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบง  ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และขอเชิญชวน LGBTQ+ที่มีใจรักในการประกวด มีความกล้าแสดงออก ร่วมประกวดMISS LADY(สาวประเภท2)  ประจำปี 2566

โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เพศชาย ไม่จำกัดอายุ

2.ไม่จำกัดภูมิลำเนา

หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด

1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มของเทศบาลตำบลแม่ปืม

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

รับและยื่นใบสมัครได้ทาง กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ปืม

หรือคลิกลิงค์นี้เพื่อสมัคร https://forms.gle/CeLWaRph25LtroxN9

หรือสแกนQR CORD รูปด้านล่าง

ผู้เข้าสมัครต้องมารายงานตัวในวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลแม่ปืม

สอบถามรายละเอียด

นางกนกวรรณ ใจเที่ยง โทร 085-0378492

นางสาวสองเมือง ทรช่วย โทร 086-4288455

จ.อ.หิรัญกฤษฎิ์  ชัยก๋า โทร 082-9041908

นายภุชงค์ นุกูลรักษ์ (สไปร์ท) โทร 097-9234620


แชร์ข่าวพะเยา