ชาวนาอำเภอจุนร้องช่วยเหลือข้าวราคาตกต่ำ

แชร์ข่าวพะเยา

      ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กว่า 30 คน รวมตัวเข้าเรียกร้องกับทางอำเภอจุน ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หลังราคาตกต่ำและจุดรับซื้อข้าวมีจำนวนน้อยมาก ดังนั้นจึงอยากให้เข้าช่วยเหลือชาวนา เนื่องจากผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดแต่ไม่มีใครรับซื้อและมีลานรับซื้อข้าวจากพื้นที่อื่นมารับซื้อในราคาที่ต่ำ

      ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมกว่า 30 คน ต้องเข้าทำการยื่นหนังสือกับทางอำเภอจุน หลังเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเริ่มได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ นอกจากนั้นจุดรับซื้อในอำเภอก็มีจำนวนน้อยมาก จนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีที่จำหน่ายและต้องถูกกดราคาเป็นอย่างมาก ขณะที่ลานข้าวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด มารับซื้อโดยการกดราคาอย่างไม่เป็นธรรม จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาเนื่องจากข้าวในขณะนี้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่สถานที่ขายมีน้อยและถูกกดราคา

      โดยเกษตรกรมีข้อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการเปิดจุดรับซื้อของกระทรวงพาณิชย์ขอให้รับซื้อนำในราคาที่เป็นธรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยจุดรับซื้อของกระทรวงพาณิชย์รับซื้อข้าวเปลือกข้าวเหนียวนำราคา และให้โรงสีในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมโครงการกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิสด กข 15 กข 105 ไม่ต่ำกว่า 12 บาทต่อกิโลกรัม ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลช่วยปัจจัยการผลิตให้กับเกษตร ขอให้ส่งเสริมสนับสนุนโรงสีจุดรับซื้อในพื้นที่ซื้อข้าวตามฤดูกาลและสนับสนุนโรงสีในพื้นที่หรือจุดรับซื้อในพื้นที่เข้าถึงทุนหมุนเวียนเงินกู้จากธนาคารได้อย่างเหมาะสมและขอให้มีการสุ่มตรวจตราช่างจุดรับซื้อตลอด ซึ่งปัจจุบันจากราคารับซื้อที่ก่อนหน้านี้มีการรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 13 บาท ปัจจุบันเหลือเพียงกิโลกรัมละ 9 บาท ซึ่งตรงนี้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

โดยนายชิรวิทย์  ษาไทยสงค์ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ระบุว่า ที่เดินทางมาเรียกร้องดังกล่าวนั้นเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งก่อนหน้านี้ราคายังคงสูงอยู่แต่พอผลผลิตของเกษตรกรจะออกปรากฏว่าราคาร่วงลงมาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 9 บาท ซึ่งราคาไม่คงที่ เนื่องจากต้นทุนการผลิตของชาวนานั้นก็สูงอยู่แล้ว โดยเรียกร้องอยากให้ราคาเหมาะสมกับชาวนาที่สามารถอยู่ได้โดยข้าวนาปรังจะไม่ต่ำกว่าราคา 10 บาท ส่วนข้าวนาปีนั้นควรจะได้ที่ราคา 13 บาทขึ้นไป ชาวนาก็จะสามารถอยู่ได้ ในส่วนของการขายนั้นก็จะมีปัญหาเนื่องจากจุดรับซื้อมีน้อยไม่มีทางเลือกมีการกดราคาและขนส่งไปไกลค่าขนส่งก็แพง

     สัมภาษณ์..นายนายชิรวิทย์  ษาไทยสงค์  อายุ 63 ปีบ้านเลขที่ 64 หมู่ 9 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ขณะที่นายรัน ธรรมวิสัตย์ เกษตรกรอีกราย ระบุว่า ในขณะนี้ข้าวนาปีเริ่มที่จะออกสู่ตลาดแล้วแต่ราคาปัจจุบันนี้ตกต่ำ จึงอยากจะให้มีการขยับราคาขึ้นให้สูงกว่าเดิม อย่างน้อยก็เฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 13 บาทแต่ต่ำสุดขอ 12 บาท ซึ่งชาวนาสามารถที่จะอยู่ได้เนื่องจากผลผลิตต่างๆนั้นมีต้นทุนที่สูงมาก ในขณะนี้อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือในการซื้อข้าวในราคาที่สูงขึ้นกว่าตอนนี้และเรื่องตลาดนั้น เนื่องจากบางโรงสีนั้นไม่สามารถรับซื้อได้เนื่องจากรัฐบาลไม่สนับสนุน บางโรงสีที่ใหญ่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถที่จะซื้อได้ เนื่องจากสามารถกู้เงินที่มีดอกเบี้ยต่ำคือ ล้าน ละ 100 บาท แต่ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่สามารถที่จะมีแหล่งเงินทุนในลักษณะดอกเบี้ยต่ำ จึงทำให้การซื้อไม่สามารถที่จะซื้อได้และแข่งขันได้

     สัมภาษณ์.. นายรัน ธรรมวิสัตย์ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 106 / 1 หมู่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

     ขณะที่นางจันทรา จักรวาล ผู้ประกอบการลานข้าวในพื้นที่ตำบลหงส์หิน ระบุว่า ปัจจุบันได้มีโรงสีจากที่อื่น เข้ามารับซื้อในพื้นที่ โดยจะทำการซื้อในราคาที่ขึ้นบ้างลงบ้าง บางครั้งก็เอาราคาข้าวลงเป็นอย่างมาก ทางผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้เนื่องจากโรงสีดังกล่าวนั้น ได้มีแหล่งทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำจึงอยากเรียกร้องให้มีการซื้อข้าวในราคาที่เหมือนกันและเหมาะสมเนื่องจากผู้ประกอบการที่มาจากที่อื่นนั้นมีเงินทุนที่เป็นเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำ แต่เรามีเงินทุนที่ดอกเบี้ยสูงมาก จึงไม่สามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการตรงนั้นได้และชาวบ้านหรือเกษตรกรก็ถูกกดราคาตามใจชอบจึงอยากให้เกิดความเป็นธรรมตรงนี้

      สัมภาษณ์… นางจันทรา จักรวาล ผู้ประกอบการลานรับซื้อข้าว ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

     ขณะที่ทางอำเภอจุน โดยสุริยา  งานดี ปลัดอาวุโสอำเภอจุน รักษาราชการแทนนายอำเภอจุน ได้เดินทางมารับเรื่อง และได้เจรจากับชาวบ้านว่า ในฐานะตัวแทนของอำเภอ จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสูงต่อไป เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา