สืบสานประเพณียี่เป็งลอยโคม ลอยกระทง ตำบลบ้านต๋อม ประจำปี 2566

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหาดอิงกว๊าน บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โดย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา