สภานักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มอบสิ่งของช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่14

แชร์ข่าวพะเยา

22 มกราคม 2563 เวลา 09.30.น สภานักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มอบของช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่14 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ต.บ้านเหล่า อ.เมือง จ.พะเยา โดยชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่าย


แชร์ข่าวพะเยา