ตำรวจใช้เวลาว่างจากงานปลูกองุ่นไร้สารสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

     ตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ภูธรจังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำ หันมาปลูกองุ่นไร้เมล็ด พันธ์ บิวตี้ซิสเลท และไร้สารสร้างรายได้งาม ล่าสุดขยายพื้นที่ปลูกองุ่นเพิ่มขึ้น โดยสามารถเก็บผลผลิตได้ 3 ครั้งต่อปี ซึ่งแต่ละรอบจะสามารถเก็บผลผลิตได้จำนวนกว่า 500 -600 กรัมต่อรอบ จำหน่ายได้ครั้งละกว่า 1  แสนบาท

    ร.ต.ต.ไพรัตน์ อะปะมาเถ ตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ภูธรจังหวัดพะเยา  ต้องเข้าทำการดูแลผลผลิตองุ่นไร้เมล็ด พันธ์แบคโอปอ และบิวตี้ซิสเลท  ที่กำลังจะได้รับการเก็บเกี่ยวของตนเองอย่างใกล้ชิด หลังจากที่เขาใช้เวลาว่างจากงานราชการและงานประจำ ทำการปลูกไว้บริเวณพื้นที่สวนเริ่มต้น ประมาณ 2 ไร่เศษ ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เมื่อ 6 ปี ที่ผ่านมา และประสบผลสำเร็จผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากปลูกโดยวิธีการใช้อินทรีย์ และขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นมากกว่า 105 ต้น

ซึ่ง ร.ต.ต.ไพรัตน์ บอกว่า ตนเองใช้เวลาว่างจากการที่ทำงานประจำ หันมาปลูกองุ่นไร้เมล็ด พันธ์บิวตี้ซิสเลทและพันธ์แบคโฮปอ  ประมาณ 6  ปีกว่าที่ผ่านมา โดยทำการปลูกไว้จำนวน 105 ต้นพบว่าผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากรสชาติองุ่นมีความหวานอร่อย ที่สำคัญองุ่นที่นี่จะไม่ใช้สารเคมีเลยคือจะผ่านมาตรฐานการเป็นสินค้าอินทรีย์ โดยจะใช้ปุ๋ยประเภทมูลสัตว์เป็นหลัก ซึ่งพอผลผลิตออกมาก็จะมีผู้มาสั่งจองและเดินทางมาซื้ออย่างต่อเนื่อง  โดยจะขายในราคา กิโลกรัมละ 200 บาท ต่อมาก็ได้ขยายพื้นที่ปลูกอีกรวมมากกว่า 105 ต้น ซึ่งสามารถให้ผลผลิตต่อรอบมากกว่ากว่า  100  กิโลกรัม ต่อรอบ ซึ่งในแต่ละปีจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จำนวน 3 รอบ  และในรอบนี้น่าจะสามารถให้ผลผลิตได้ประมาณรวมกันแล้ว กว่า 100 กิโลกรัม ซึ่งภายใน 1 ปี ก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณกว่า 1 ตัน  เนื่องจากอายุของต้นเจริญวัยอย่างเต็มที่และให้รสชาติที่หวานอร่อย ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ จะเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับสวนองุ่นสุปรียาพร ก็จะเปิดบริการสอนการปลูกองุ่นและการดูแลรักษาให้กับผู้สนใจได้เข้าศึกษาเรียนรู้ฟรี ซึ่งขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ โดยสามารถติดต่อจองที่เรียนได้ที่เบอร์ตนเอง

    สัมภาษณ์…ร.ต.ต.ไพรัตน์ อะปะมาเถ บ้านเลขที่ 215 หมู่ 10 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 084-7684848


แชร์ข่าวพะเยา