มหกรรมแข่งทักษะวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

    เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ รวมทั้งการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้มีโอกาสรับชม นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส

    

ขบวนพาเหรดของเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 19 โรงเรียน ที่แสดงออกถึงวิถีชาวบ้านตั้งแต่โบราณตลอดจนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ถ่ายทอดออกมาในขบวนแห่ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ทางเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดขึ้น บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนถึงการถ่ายทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่อดีต โดยการถ่ายทอดของผู้สูงอายุมากกว่า 1000 คนที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของ ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสโดยมีนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

     โดยกิจกรรมในงานจัดให้มีการประกวดและแข่งขันการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ของผู้สูงอายุทั้งหญิงชาย การประกวดรำวงมาตรฐาน การประกวดฟ้อนเล็บ การประกวดการสวเมนต์ ปั๋นปอนหรือให้พร แบบดั้งเดิมชาวเหนือ การประกวดขับค่าว จ้อย รวมทั้งการประกวดการประดิษฐ์ขันบายศรี ซึ่งมีผู้สูงอายุ จากโรงเรียนผู้สูงอายุเครือข่ายจำนวน 19 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้สูงอายุมากกว่า 1000 คนเข้าร่วมกิจกรรม


แชร์ข่าวพะเยา