ธกส.สำนักงานจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่14

22 มกราคม 2563 เวลา 14.40 น. นางณิศชากร พิมยศ ผู้อำนวยการ ธกส.สำนักงานจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่14 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาและชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่าย ติดต่อมอบของช่วยเหลือได้ที่ 081-9513724 (ครูหนุ่ย)