อบต.แม่ใสสืบสานประเพณีลอยกระทงคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดให้มีขบวนแห่วิถีชีวิตของชาวบ้านและบ่งบอกเรื่องราวทางพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับกัณฑ์เทศมหาชาติในพื้นที่กว่า 12 กัณฑ์ 12 หมู่บ้าน นอกจากนั้นยังมีประกวดนางนพมาศ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาโดยมี นายนิกร  ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและนายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

    ขบวนแห่ที่เป็นการแสดงออกถึงวิถีของชาวบ้านตลอดจนถึงเรื่องราวพุทธศาสนาที่มีกัณฑ์เทศ 12 กัณฑ์ ของ 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของประเพณีลอยกระทง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการแห่ขบวนของชาวบ้านที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านและบ่งบอกถึงกัณฑ์เทศมหาชาติในพื้นที่กว่า 12 หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน รวมทั้งการจัดการประกวดนางนพมาศ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนชาวบ้านจำนวนมากเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง


แชร์ข่าวพะเยา