เตรียมพัฒนาคลองแม่สุกเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เตรียมพัฒนาคลองแม่สุก ที่ไหลผ่านหมู่บ้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยจะจัดรูปแบบให้มีลักษณะคล้ายกับคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ ที่มีปัญหาในเรื่องของการพังทลายของดิน โดยการสร้างแนวป้องกันตลิ่งที่มีความสวยงามของลำคลองที่ไหลคดเคี้ยวผ่านหมู่บ้าน

     ลำคลองแม่สุกที่ไหลผ่านบริเวณพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่มีระยะทางกว่า 400 เมตร เริ่มถูกพัฒนาขึ้นด้วยการทำแนวพนังป้องกันตลิ่ง ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่เป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการพังทลายของดิน โดยการทำเขื่อนป้องกันตลิ่งที่มีลักษณะเป็นหินเรียงที่มีความสวยงาม ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพัฒนาแล้วทำให้เกิดความสวยงามของแนวคลองที่ไหลคดเคี้ยวผ่านหมู่บ้านอย่างสวยงาม

     โดยนายจตุรงค์ สุวรรณนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาระบุว่า จากสภาพปัญหาของคลองที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของการกัดเซาะตลิ่งจนทำให้เกิดคลองที่มีขนาดใหญ่สุดโทรมเป็นอย่างมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้ร้องของบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและรับงบประมาณมาเพื่อทำการทำพนังป้องกันตลิ่ง จนขณะนี้โครงการเริ่มแล้วเสร็จซึ่งในพื้นที่มองเห็นว่าหลังจากที่ทำพนังแล้วมีทัศนียภาพที่สวยงามทางพื้นที่จึงได้มีการเตรียมการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลองแม่ข่า ซึ่งขณะนี้ได้นำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาดูงานตลอดจนถึงชาวบ้านในพื้นที่มีความเห็นชอบและจะร่วมกันพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยปัจจุบันสามารถที่จะดำเนินการทำแนวป้องกันตลิ่ง ได้แล้วกว่า 400 เมตร และเตรียมที่จะขออนุมัติงบประมาณเพิ่มอีก 300 เมตร ซึ่งต่อไปสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา

    สัมภาษณ์… นายจตุรงค์ สุวรรณนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทร.081-1112782


แชร์ข่าวพะเยา