บริการอินเทอร์เน็ตฟรี WiFi ณ สถานีขนส่ง  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

แชร์ข่าวพะเยา

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีนโยบายให้ มีบริการอินเทอร์เน็ตฟรี WiFi ณ สถานีขนส่ง  ในช่วงเทศกาลปีใหม่

      บมจโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและเทศบาลเมืองพะเยา  จึงได้จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตฟรี WiFi ณ สถานีขนส่งเมืองพะเยาได้ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้ใช้งานอย่างสะดวก  ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้


แชร์ข่าวพะเยา