ตักบาตร 2 แผ่นดินเทศกาลปีใหม่ 67 คึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

    จังหวัด พะเยา และเมืองคอบ แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตร 2 แผ่นดิน ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2567

    วันที่ 30 ธ.ค.66 นายรัฐพล นราดิศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผ็บริหารเมืองคอบ แขวงไชยบุลี   ประเทศ สปป.ลาว  หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักท่องเที่ยว และประชาชนของทั้งสองประเทศกว่า 5,000 คน นำข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ของไทยและพระสงฆ์ของ สปป.ลาว จำนวน 339  รูป ในประเพณีตักบาตร 2  แผ่นดิน ไทย-ลาว  ที่บริเวณเขตติดต่อจุดผ่อนปรนชายแดน กิ่วหก บ้านฮวก ตำบลภูซาง จังหวัดพะเยา และเมืองคอบ สปป.ลาว เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับพี่น้องทั้งสองประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณี ของพี่น้องชาวไทย-ลาว ที่ทำติดต่อกันมาเป็นปีที่ 19  แล้ว   โดยมีพระสงฆ์จากทั้งประเทศไทยและประเทศลาว และมีประชาชนจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก กว่า 5,000 คน

     สำหรับการทำบุญตักบาตรสองแผ่นดินดังกล่าวเป็นการทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของพี่น้องชาวไทย-ลาว ที่เดินทางไปมาหาสู่ ซื้อขายสินค้าต่างๆ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม และการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประชาชนที่อยู่ชายแดนทั้งสองประเทศ  ซึ่งจัดขึ้นทุกปี  และทำติดต่อกันมาแล้วเป็นปีที่ 19 แล้ว เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   ซึ่งจะมีพี่น้องชาวลาวเดินทางข้ามมายังฝั่งไทย  เพื่อทำบุญตักบาตร พร้อมกับพี่น้องชาวไทยและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้


แชร์ข่าวพะเยา