NT ขอแสดงความห่วงใย

แชร์ข่าวพะเยา

NT ขอแสดงความห่วงใยกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอำนวยความสะดวกโทรฟรี

 โดยโทรเข้าระบบ 001 800 001  หลังเสียง IVR กด 009  ตามด้วยหมายเลขปลายทาง

 โทรได้ทุกเครือข่าย วันนี้ ถึง 4 มกราคม 2567 (ตามเวลาประเทศไทย)

#โทรฟรี #แผ่นดินไหวญี่ปุ่น

#NextthroughTechnology

#สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี

#NT #โทรคมนาคมแห่งชาติ #NationalTelecom

#NTContactCenter1888

#NTพะเยา

#NTเชียงคำ


แชร์ข่าวพะเยา