สสจ. พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

แชร์ข่าวพะเยา

สสจ. พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

            วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อม แพทย์หญิงพรรณิกา เทือกตา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และคณะร่วมต้อนรับ นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ ในการเตรียมความพร้อมของห้องฉุกเฉิน รถ Ambulance และระบบส่งต่อรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยขอให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนยึดหลัก “ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ” ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เพื่อให้ประชาชน เดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน


แชร์ข่าวพะเยา