ประเพณีห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ วัดดงพระเจ้า

แชร์ข่าวพะเยา

    วัดดงพระเจ้า ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัด ประเพณีห่มผ้าและสรงน้ำพระนอนปางไสยาสน์ (พระมุนีศรีวิสุทธิคุณ) และทำบุญอายุวัฒนมงคล 70 ปี 50 พรรษา พระสุนทรกิตติคุณ ผศ.,ดร. รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ณ วัดดงพระเจ้า เมืองพะเยา

    พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ตลอดจนถึงคณะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีถวายผ้าห่มพระนอนปางไสยาสน์ (พระมุนีศรีวิสุทธิคุณ) และทำบุญอายุวัฒนมงคล 70 ปี 50 พรรษา พระสุนทรกิตติคุณ ผศ.,ดร. รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ที่ทางวัดดงพระเจ้า ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามในเรื่องของการห่มผ้าให้พระนอนปางไสยาสน์ พร้อมกันนั้นได้ร่วมกันทำพิธีเทวาภิเษกองค์ท้าวเวชสุวรรณและองค์พระเจ้าตนหลวง จำลอง โดยมีพระเกจิดังในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมเทวาภิเษกในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

     สำหรับพระนอนปางไสยาสน์ หรือพระมุนีศรีวิสุทธิคุณ ซึ่งเป็นนามที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานชื่อดังกล่าว และถือเป็นพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขามีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยในทุกวันที่ 5 มกราคม ของทุกปีจะมีประเพณีห่มผ้า และสรงน้ำพระนอน ตลอดจนถึงการทำบุญอายุวัฒนะมงคล 70 ปี 50 พรรษา พระสุนทรกิตติคุณ ผศ.,ดร. รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ที่ปัจจุบันได้เข้าดำเนินการพัฒนาวัดดงพระเจ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญจนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าทำการสักการะกันอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา