ชมความสวยงามดอกปอเทืองบานเหลืองอร่ามตำบลดอกคำใต้

แชร์ข่าวพะเยา

    ชมความงามของดอกปอเทือง ที่บานเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง มากกว่า 50 ไร่ ในพื้นที่ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  โดยชาวบ้าน ได้ร่วมกันปลูกไว้เป็นบริเวณกว้าง เพื่อใช้เป็นพืชปรับสภาพดิน ซึ่งขณะนี้ออกดอกบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง ทำให้ผู้คนที่พบเห็นต่างเดินทางสัมผัสความงามอย่างละลานตา

    ดอกปอเทืองที่ขณะนี้กำลังออกดอกบานสพรั่ง เหลืองอร่ามไปเต็มท้องทุ่ง เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก หลังเกษตรกรและกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันปลูกขึ้นจำนวนมากกว่า 50 ไร่ บริเวณริมถนนสายพะเยา-เชียงคำ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ โดยชาวบ้านได้ปลูกไว้เพื่อที่จะรณรงค์ให้มีการปลูกเป็นผืนใหญ่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน ซึ่งในขณะนี้ได้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วบริเวณ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นและเดินทางผ่านมาท่องเที่ยวชมความงามของดอกปอเทือง ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มเบ่งบานในรอบแรก โดยดอกปอเทืองจะทำการเบ่งบาน 2 รอบก่อนที่จะออกเป็นเมล็ด ซึ่งผู้ที่อยากสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกปอเทือง ดังกล่าว สามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวได้ ตั้งแต่ช่วงนี้ ซึ่งขณะนี้ได้ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่าม เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะทำการปลูกปอเทืองเป็นบริเวณกว้างใหญ่และจะสลับกันออกดอกให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงามของดอกปอเทืองเหลืองอร่ามกลางท้องทุ่งได้ในช่วงนี้


แชร์ข่าวพะเยา