พะเยา วิทยาลัยเกษตรส่งเสริมนักศึกษาปลูกพืชผักไร้สารบริโภคจำหน่าย

แชร์ข่าวพะเยา

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาปลูกพืชผักฤดูหนาว แบบอินทรีย์ทั้งหมด ทั้งบริเวณภายนอกและโรงเรือน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการทำการเกษตร นอกจากนั้นยังได้นำผลผลิตที่ได้มาบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้นักศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งผลลิตดังกล่าวเป็นที่ต้องการและสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี และยังเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพื้นที่

นักศึกษาแผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา กำลังเข้าดูแลและเก็บผลผลิตผลผลิตพืชผักฤดูหนาวหลากหลาย ทั้งกะหล่ำดอก กะหล่ำหัว รวมทั้งผักคะน้า  ที่ทางวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาให้ทำการปลูกในช่วงฤดูหนาวนี้ ซึ่งขณะนี้ที่ผลผลิตมีการเจริญเติบโตอย่างสวยงาม และเริ่มจะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว ซึ่งทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้จัดส่งเสริมขึ้น เพื่อเป็นการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนนำผลผลิตที่ได้รับนำไปบริโภค และจัดจำหน่าย  โดยผลผลิตหลากหลายมีความสวยงาม ปราศจากสารเคมี โดยในปีนี้ได้มีการปลูกไว้ทั้งพื้นที่โล่งและโรงเรือน โดยเฉพาะพืชผลในโรงเรือนจะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมากกว่าปลูกภายนอก นอกจากนั้นยังใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร ให้กับผู้คนทั่วไป เข้ามาศึกษาและเรียนรู้

     ขณะที่นายณัฐพลชาวเหนือ นักศึกษาแผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ระบุว่า ปัจจุบันทางนักศึกษาและคณะครูได้ร่วมกันปลูกพืชผัก ซึ่งมีทั้งกะหล่ำ มอคเคอรี่ กะหล่ำดอกและคะน้า ซึ่งในปีนี้ได้มีการปลูกในโรงเรือน เป็นจำนวนมาก หลังจากปีที่ผ่านมานั้นใช้วิธีการปลูกโดยใช้พื้นที่โล่ง ซึ่งในปีนี้ได้มีการปลูกในพื้นที่โรงเรือนและโต๊ะปลูก จึงทำให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะมีคุณภาพและสามารถควบคุมอาหารกับพืชได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผลผลิตได้ปริมาณมากและน้ำหนักดี ซึ่งปัจจุบันก็ได้เก็บผลผลิตทั้งส่งให้กับโรงครัวของวิทยาลัยและจำหน่ายโดยทั่วไปซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

 สัมภาษณ์… นายณัฐพล ชาวเหนือ นักศึกษาแผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ขณะที่นายประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา กล่าวว่า ในส่วนของวิทยาลัยนั้นได้มีการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา อย่างเต็มที่ ในการใช้พื้นที่ทั้งของโรงเรือนและพื้นที่บริเวณภายนอก โดยส่งเสริมให้คุณครูผู้สอนได้หาวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และมีการวางแผนนำนักเรียนนักศึกษาลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มต้นการเพาะเมล็ดพันธ์จนมาถึงผลผลิต ที่มีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จในเรื่องของการผลิต ในส่วนของกระจายผลผลิตนั้นทางวิทยาลัยได้มีการนำวัตถุดิบดังกล่าวเข้าโรงครัวของวิทยาลัยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็นำออกจำหน่ายทั่วไปซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี

   สัมภาษณ์… นายประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา