เร่งระดมป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน

แชร์ข่าวพะเยา

      ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดพะเยาเร่งระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการจัดการบริหารเชื้อเพลิงทั้งการชิงเผากำจัดเชื้อเพลิงโดยการแปรรูปเป็นปุ๋ยตลอดจนทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าบริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาซึ่งเป็นสถานที่ที่จุดเสี่ยงที่สุดที่เกิดไฟป่าแทบทุกปี

    นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายศรันยู มีทองคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ศูนย์ป่าไม้พะเยา สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพะเยา ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เทศบาลตำบลบ้านสาง กำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟ ตำบลสันป่าม่วงและตำบลบ้านสาง ร่วมกันทำแนวกันไฟและบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการนำใบไม้มาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ บริเวณรอบวัดอนาลโยทิพยาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงเกิดไฟป่าที่สุดในจังหวัดพะเยาโดยในแต่ละปีไฟป่าเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นหลายพื้นที่เริ่มทยอยชิงเขาก่อนที่จะมีมาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

     ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ล่าสุด PM 2.5 อยู่ที่ 33.8 ไมโครกรัม อยู่ในระดับปานกลาง และเฝ้าระวัง


แชร์ข่าวพะเยา