จิปกาแฟยามเช้า สนับสนุน  ” กิจกรรมอุ่นไอรัก ต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ปี 2567 “

แชร์ข่าวพะเยา

     ชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดพะเยา ได้ร่วม จิปกาแฟยามเช้า เพื่อหารือแนวทางของชมรม รวมถึงการสนับสนุน  ” กิจกรรมอุ่นไอรัก ต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ปี 2567 “

วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดพะเยา ได้ร่วม จิปกาแฟยามเช้า เพื่อหารือแนวทางของชมรม รวมถึงการสนับสนุน  ” กิจกรรมอุ่นไอรัก ต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ปี 2567 ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่  27 ม.ค 2567  ณ โรงเรียนบ้านสบสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา   โดยมี  นายโกสิทธิ์ อติเปรมินทร์  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  เป็นประธานการหารือครั้งนี้  หน่วยงานเข้าร่วม  ได้แก่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ,  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) , การประปาส่วนภูมิภาค , บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด   , ธนาคารออมสิน ,ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


แชร์ข่าวพะเยา