เกิดไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรง

แชร์ข่าวพะเยา

     เกิดไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรงบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาบริเวณหลังโรงเรีบนไชยพันธ์พงศ์วิทยา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 3 องค์กรต้องร่วมกันเข้าทำการดับเพลิงอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเกรงจะลุกลามเข้าไหม้บริเวณโรงเรียน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมเพลิงไว้ได้โดยใช้ระยะเวลากว่า 1 ชั่วโมง

    วันที่ 4 ก.พ.67 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลเมืองพะเยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต้องเร่งระดมเข้าทำการดับไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณป่า หลังโรงเรียนไชยพันธ์พงศ์วิทยา ในพื้นที่หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยไฟได้ลุกไหม้บริเวณป่าอย่างรุนแรงในช่วงค่ำที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้ความระมัดระวังในการดับเพลิงเนื่องจากมีอากาศที่มืดประกอบกับบริเวณทางเข้าสู่พื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ มีความยากลำบากและไม่มีถนนตัดผ่าน

     โดยเจ้าหน้าที่ต้องทำการสกัดเพลิงไว้เพื่อให้อยู่ในพื้นที่วงจำกัดและป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ที่ลุกลามเข้ามายังพื้นที่อาคารเรียนของโรงเรียนรวมทั้งอาคารสำนัก งานร้านค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดและป้องกันไม่ให้ลุกลามเข้าสู่อาคารบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงดังกล่าว

    โดยสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวนั้นคาดว่าจะเป็นการแอบลักลอบเผาพื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าว จึงทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา