โรงพยาบาลพะเยา ..เติมรัก..ปันสุข

แชร์ข่าวพะเยา

คนรับอยากได้ คนให้อยากแบ่งปัน

      ในทุก ๆ วันมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นรอบตัวเราอยู่เสมอ ด้วยการเป็น “ผู้ให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นอีกภาพของความมีน้ำใจที่ผู้คนมีให้แก่กัน เห็นแล้วรู้สึกสดชื่นเบิกบานใจทุกครั้ง

โรงพยาบาลพะเยา…ได้จัดตั้งตู้เติมรัก..ปันสุข หยิบได้ เติมได้.. เพื่อส่งต่อความรัก ความห่วงใยให้ประชาชนผู้มารับบริการ และเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแบ่งปันน้ำใจคอยช่วยเหลือกันและกัน สุขทั้งผู้ให้ อิ่มใจทั้งผู้รับ

     เติมรักให้กัน ยิ่งให้ ยิ่งได้บุญ ยิ่งสุขใจ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ด้วยการนำ เครื่องอุปโภค บริโภค มาเติมเต็มที่ตู้ “เติมรัก ปันสุข”  “หยิบได้ ..เติมได้.. ด้วยกันนะคะ ณ บริเวณงานประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1  มาร่วม เติมรัก….ปันสุข กันทุกวันนะคะ  ยิ่งให้ยิ่งได้รับ ..


แชร์ข่าวพะเยา