มอบสิ่งของให้คนพิการและผู้ป่วยติดเตียง

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะสงฆ์ เทศบาล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตแม่กา โดยการนำของพระสุนทรกิตติคุณ วัดดงพระเจ้า เป็นประธานมอบสิ่งของให้คนพิการและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 30 ราย


แชร์ข่าวพะเยา