เตรียมเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เตรียมจัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 50 วัดติโลกอาราม วัดเก่าแก่ที่จมอยู่ใต้น้ำกว๊านพะเยา อายุมากกว่า 500 ปี เนื่องในวันมาฆบูชา

      การแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดงานเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 50 วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่ที่จมอยู่ใต้น้ำกว๊านพะเยาที่มีอายุมากกว่า 500 ปีโดยใน ครั้งนี้เป็นการจัดการเวียนเทียนทางน้ำเนื่องในวันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายไสว ไชยเมืองวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นางสุมิตรา กัณฑมิต นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา รวมทั้งตัวแทนจากสำนักงานพุทธศาสนา พัฒนาการจังหวัดพะเยาและหอการค้าจังหวัดพะเยา ร่วมกันแถลงข่าวถึงรายละเอียดในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการจัดงานที่เป็นการจัดแสดงศิลปะวัฒนะธรรม การจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยาตลอดจนถึงการร่วมเวียนเทียนทางน้ำโดยใช้เรือพายพื้นบ้านในการเวียนเทียนรอบวัดติโลกอาราม

    ต่อ   มาในปี พ.ศ.2550 นายธนเษก อัศวานุวัตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพะเยา ได้ทำโครงการกู้วัดติโลกอาราม และได้อัญเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลา ซึ่งเดิมเก็บรักษาอยู่ที่วัดศรีอุโมงค์คำ ไปประดิษฐาน ณ วัดติโลกอาราม ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 เพื่อรื้อฟื้นพุทธสถาน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

     ดังนั้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมมือกันจัดงานเวียนเทียน ณ วัดติโลกอารามขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยในแต่ละปีจะมีการเวียนเทียน  3 ครั้ง คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา  เป็นงานเวียนเทียนที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดพะเยาและมีเพียงแห่งเดียวในโลก ที่มีความแตกต่างจากการเวียนเทียนในวัดอื่นๆ คือจะเวียนเทียนโดยการนั่งเรือเวียนเทียนรอบวัดซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำ


แชร์ข่าวพะเยา