ตรวจเยี่ยมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

แชร์ข่าวพะเยา

    ตรวจเยี่ยมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าสู่ช่วงมาตรการงดเผา ตั้งแต่16 กพ-30 เมย.67 

    วันที่ 15 กพ. 67 จังหวัดพะเยาโดยนายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยสนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ศูนย์ป่าไม้พะเยา(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงราย) อุทยานแห่งชาติแม่ปืม และสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงราย) ร่วมตรวจเยี่ยมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าสู่ช่วงมาตรการงดเผา ตั้งแต่16 กพ-30 เมย.67  ดังนี้

จุดที่ 1. จุดเฝ้าระวังบ้านสันทราย ม.3 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จุดที่ 2 จุดเฝ้าระวังบ้านทุ่งรวงทอง ม.9 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

จุดที่ 3 จุดสกัดหน้าอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ม.5 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

และจุดที่ 4 war room อุทยานแห่งชาติแม่ปืม


แชร์ข่าวพะเยา