รวมพลังเทิดทูลสมเด็จพระเทพฯ

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลังเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อเป็นการปกป้องสถาบัน ตลอดจนถึงส่งกำลังใจให้องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยตลอดกาลปวสาร

    พสกนิกรชาวจังหวัดพะเยา ตลอดจนถึงข้าราชการทหารตำรวจร่วม 5000 คน โดยการนำของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันสวมใส่เสื้อสีม่วง เพื่อถวายความจงรักภักดีตลอดจนถึงเทิดทูนพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี  ในงานรวมพลังเทิดทูนสถาบันที่ทางจังหวัดพะเยา พร้อมกับหน่วยงานทุกหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนพสกนิกร ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่านและอวยพรให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวพะเยาตลอดจนถึงชาวไทยทั่วไป ซึ่งในงานนี้ได้มีพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ร่วม 5000 คน


แชร์ข่าวพะเยา