มหกรรมอิ้วเมี่ยนโลก

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยาจัดมหกรรมอิ้วเมี่ยนโลก  โดยมีการแสดงกิจกรรมวิถีชีวิตตลอดจนถึงประเพณีวัฒนธรรมของชาวอิ้วเมี่ยน โดยมีอิ้วเมี่ยนกว่า 5000 คนจากทั่วทุกมุมโลก เดินทางมาร่วมงานตลอดจนถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวอิ้วเมี่ยนให้ประชาชนได้รับชมและสัมผัสชีวิตของชาวอิ้วเมี่ยน

      การเดินขบวนที่มีการตกแต่งเสื้อผ้าอย่างสวยงามตามแบบฉบับของชาวอิ้วเมี่ยน ตลอดจนถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวอิ้วเมี่ยน เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานมหกรรมอิ้วเมี่ยนโลกครั้งที่ 6 ที่จังหวัดพะเยาได้จัดขึ้นบริเวณหลังสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเป็นการรวมพลังของชาอิ้วเมี่ยน จากทุกมุมโลกเดินทางมาร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว ร่วม 5000 คน จากทั่วทุกมุมโลก ที่ชาวอิ้วเมี่ยนได้อาศัยอยู่

      โดยกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาวอิ้วเมี่ยนตลอดจนถึงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมของชาวอิ้วเมียนให้ปรากฏต่อสายตาของชาวโลก โดยกิจกรรมในงานได้มีนายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ร่วมรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวอิ้วเมี่ยน ที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งเอกลักษณ์ของการแต่งตัว ที่มีความสวยงาม การแสดง เครื่องประดับประดาต่างๆที่บ่งบอกถึงความสวยสดงดงาม และเป็นอัตลักษณ์ของชาวอิ้วเมี่ยน ซึ่งภายในงานมีพี่น้องอิ้วเมี่ยนจากจังหวัดต่างๆในประเทศไทยตลอดจนอิ้วเมี่ยนจากประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เวียดนาม ลาวและอิ๋วเมียนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง


แชร์ข่าวพะเยา