เปิดตึกอาพาธสงฆ์ให้พระสงฆ์รักษาฟรี

แชร์ข่าวพะเยา

     สำนักสงฆ์พระธาตุเวียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิดตึกอาพาธสงฆ์ โดยมุ่งหวังที่จะให้พระสงฆ์ที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้ารับการรักษาอาการอาพาธฟรี นอกจากนั้นทางสำนักสงฆ์ยังได้จัดให้มีพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา ตลอดจนถึงยกช่อฟ้าของวิหารภายในสำนักสงฆ์เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจทางพุทธศาสนา

พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ จังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ในการเปิดตึกอาพาธสงฆ์ ที่ทางสำนักสงฆ์พระธาตุเวียงทอง โดยพระอาจารย์ธีรวัฒน์ วิสุทธิ์โธ ประธานสงฆ์ สำนักสงฆ์พระธาตุเวียงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้จัดสร้างขึ้น โดยมีคุณลียงเม็ง ชาวมาเลเซีย และพล.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงษ์สินธุ์ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโยมอุปัฏฐาก ในการจัดสร้างตึกอาพาธสงฆ์ขึ้นภายในบริเวณสำนักสงฆ์พระธาตุเวียงทอง ดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นสถานที่รับการรักษาตัวให้กับพระสงฆ์ที่ด้อยโอกาส และมีฐานะยากจน ได้เข้าใช้บริการยามที่เกิดการอาพาธฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับตึกอาพาธสงฆ์ดังกล่าวนั้นมีเตียงผู้ป่วยที่รองรับจำนวน 20 เตียงโดยจะมีแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช เดินทางมาให้บริการกับผู้ป่วยดังกล่าว

     นอกจากนั้นทางสำนักสงฆ์พระธาตุเวียงทอง ยังได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีสืบชะตาหลวงตามแบบฉบับล้านนา เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพุทธศาสนิกชน รวมทั้งยกช่อฟ้าของพระอุโบสถสำนักสงฆ์ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของทางสำนักสงฆ์ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา