เวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลกวันมาฆะบูชา

แชร์ข่าวพะเยา

     พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัด และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างร่วมขบวนเรือพายเวียนเทียนทางน้ำ หนึ่งเดียวในโลกบริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยาเนื่องในวันมาฆบูชา โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีขบวนเรือพายพื้นบ้านจำนวนมากกว่า 50 ลำ ร่วมงาน

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนโดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้าน จำนวนกว่า 50 ลำ เวียนเทียนทางน้ำบริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า 525 ปี ที่จมอยู่ภายในบริเวณกว๊านพะเยา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยในปีนี้ได้ร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนทางน้ำโดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้านจำนวนมากกว่า 50 ลำ เวียนเทียนรอบบริเวณวัด ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นหนึ่งเดียวในโลก โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 50 และวัดติโลกอารามยังเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา ที่มีอายุเก่าแก่เช่นกัน นอกจากนั้นยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก

ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จะจัดพิธีเวียนเทียนทางน้ำเป็นประจำ 3 ครั้ง ต่อปีในวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันวิสาฃบูชา ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมทำบุญและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา