จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์

แชร์ข่าวพะเยา

ห้างเจริญภัณฑ์ ห้างคนไทย หัวใจคนเมือง    คืนกำไรให้กับพนักงานร่วม 500ท่าน จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์

    เพื่อสร้าง ความรู้รักสามัคคี คือพลัง ความสนุกสนานบัน,บันเทิง,ความสุข ที่ห้างมอบให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้เขาเหล่านั้น มีกำลังใจ ในการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และแนวทางห้างคือ สร้างคน,สร้างงาน,สร้างชาติ


แชร์ข่าวพะเยา